Program podeželja

M1.2

Cilj

Omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.

 

Upravičenci

Subjekti, ki izvajajo demonstracijske projekte.

Ciljna skupina so subjekti, dejavni v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju. 

 

Opis

Podukrep je namenjen praktičnemu usposabljanju, ki temelji na prikazu uporabe mehanizacije, postopkov, tehnologij, strojev in praks. Vsebine teh projektov bodo s praktičnimi prikazi prispevale k višji ravni znanja zlasti na tehnološkem, gospodarskem in okoljskem področju.

 

Vrsta podpore

nepovratna finančna pomoč

 

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

 

(Opis podukrepa M1.2 je posodobljen skladno s 6. spremembo PRP iz aprila 2019 - ni bilo sprememb)

 

Gradiva iz usposabljanj so na voljo v knjižnici.

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih

AKTUALNO NA UKREPU M1:

25. 10. 2018 - Gradiva iz obveznih usposabljanj 2018 za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

23. 5. 2017 - Gradiva iz obveznih usposabljanj 2017 na tematiko mladih kmetov

12. 1. 2017 - Gradiva iz obveznih usposabljanj iz vsebinskih sklopov KOPOP, ekološko kmetovanje in dobrobit živali

10. 11. 2016 -

19. 10. 2016 - 

23. 10. 2015 - v Knjižnico smo dodali številna gradiva na temo usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Varno delo"), usposabljanj za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Dobrobit živali") ter usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 za leto 2015 (za prikaz gradiva v iskalno okno vnesite: "Ekološko kmetovanje").

12. 10. 2015 - Usposabljanje za namen izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2015

21. 9. 2015 - Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

27. 8. 2015 - Obvestilo o usposabljanjih za ekološko kmetijstvo (program in terminski načrt lokacij in dobrih praks)

3. 8. 2015 - Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz PRP 2014-2020 za leto 2015