Program podeželja

 

Oljke 4 MKO

 

Opis

V okviru tega podukrepa so proizvajalcem povrnjeni stroški, nastali z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, stroški letnih prispevkov za sodelovanje v njej in stroški pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

V okviru podukrepa so upravičene naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

- zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),

- zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),

- ekološka pridelava in predelava,

- registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),

- izbrana kakovost (mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo in goveje meso, sadje in predelani izdelki iz sadja).

 

Cilj

Preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju RS in so za določeno shemo oziroma za določen proizvod prijavljena v postopek certificiranja, ter pravna oseba, ki v postopek certificiranja prijavi vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

 

Glavni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

- prijava v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti v letu objave javnega razpisa oziroma v predhodnem letu,

- izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,

- upravičenec do vložitve vloge na javni razpis še ne sme pridobiti certifikata.

 

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev:

- imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,

- izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,

- pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka,

- trženje proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

 

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo na KMG, in sicer za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta. Višina pavšalnega plačila po posameznih upravičenih shemah kakovosti oziroma proizvodih iz upravičenih shem kakovosti znaša 60 % izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji in je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

 

(Opis podukrepa M3.1 je posodobljen skladno s 4. spremembo PRP z dne 30. 4. 2018 - ni bilo sprememb)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih