Program podeželja

 

Oljke 4 MKO

 

Cilj

Preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore sokmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju RS in so za določeno shemo oziroma za določen proizvod prijavljena v postopek certificiranja  ter pravna oseba, ki v postopek certificiranja prijavi vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Do podpore so upravičeni samo proizvajalci, ki tržijo kmetijske proizvode, namenjene za prehrano ljudi.

 

Opis

V okviru tega podukrepa so proizvajalcem povrnjeni stroški, nastali z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, stroški letnih prispevkov za sodelovanje v njej in stroški pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Upravičene sheme kakovosti pri tem podukrepu so:

1. sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje:

  • Zaščitena geografska označba (ZGO);
  • Zaščitena označba porekla (ZOP);
  • Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP);
  • Ekološka pridelava in predelava in
  • Registrirane sheme kakovosti EU za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP, vino PTP in aromatizirani vinski proizvodi z zaščiteno geografsko označbo).

2. sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi nacionalne zakonodaje:

  • Višja kakovost;
  • Izbrana kakovost;
  • Dobrote z naših kmetij in
  • Integrirana pridelava.

 

Podpora

Podpora se dodeli v obliki letnega spodbujevalnega plačila za obdobje največ prvih pet zaporednih let od datuma prijave v postopek certificiranja za posamezno upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Najvišji znesek javne podpore je 3.000 eurov na leto na posamezno kmetijsko gospodarstvo.

Višina pavšalnega plačila po posameznih upravičenih shemah kakovosti oziroma proizvodih iz upravičenih shem kakovosti znaša 60 % izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji. 

 

 (Opis podukrepa M3.1 je posodobljen skladno z 2. spremembo PRP z dne 14. 12. 2016)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih