Program podeželja

UREDBE ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 • Uredba o finančnih instrumentih:

Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 33/2018)

 • Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/2018)

 • Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij:

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17)

 • Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila:

Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16 in 68/17)

 • Uredba CLLD: 

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18, 68/18)

 • Dobrobit živali:

Predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019; rok za pripombe: pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najkasneje do petka, 9. 11. 2018

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 38/17, 10/18 in 19/18)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 15/16)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2015 (Uradni list RS, št. 8/15)

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/14 in 35/15)

 • Investicijska uredba:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17- popr. in 19/18)

 • Uredba o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (neuradno prečiščeno besedilo št. 4; Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18)

 • Uredba za ukrep Sodelovanje:

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; rok za pripombe: pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 10. 9. 2018

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17)

 • Uredba KOPOP, EK in OMD:

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17 in 5/18)

 • Uredba za sanacijo po žledu:

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16 in 63/17)

Predlog Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu med 10. in 13. decembrom 2017 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; pripombe pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do 15. 11. 2018.

 • Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja:

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 9/15 in 68/16)

 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji:

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18)

 

PRAVILNIKI ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:

 • OMD:

 Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15 in 84/16)

 • Investicije/naložbe:

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)

  

OBVESTILO:
Obvestilo o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Uradni list RS, št. 13/15)

Obvestilo o odobritvi prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 32/16)

Naznanilo o odobritvi druge spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/17)

 

 

KMETIJSKI TRGI - UKREP NEPOSREDNIH PLAČIL:

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/17)

Deli informacije na svojih socialnih omrežjih